Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.prvnistupen.eu (dále jen prodávající) Mgr. Jana Tomšíková. Podnikám dle živnostenského oprávnění vydaného živnostenským úřadem v Plzni dne 1.11. 2017. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Provozovatel tohoto internetového obchodu:

Mgr. Jana Tomšíková
Na Vrchu 256/16
Plzeň 312 00
IČ: 687 78 261
 

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných povinných údajů. Odesláním se objednávka stává závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, přičemž kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím v den jejího doručení kupujícímu. Každé objednávce je přiděleno specifické číslo, které je nutné uvádět při komunikaci s pracovníky provozovatele internetového obchodu.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně – požádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených, a to vhodným způsobem, např. písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

Místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci, tj. přepravní firmě, k dopravě ke kupujícímu, anebo je přímo místem osobního odběru.

Cena a platební podmínky

Ceny uvedené u jednotlivých položek zboží jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn daných cen v případě změny kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky. Kupní cena může být uhrazena dobírkou (Česká pošta), převodem částky předem na účet. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob, vypršení termínu akce či do další aktualizace nabídky.

Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Obvyklá doba dodání činí 14 dní. V případě, že prodávající má zboží skladem, vyexpeduje je, tzn. předá dopravci, a to nejdéle do týdne po potvrzení objednávky. Jestliže byla zvolena platba předem, bude zboží expedováno po přijetí platby na účet.

Pokud není objednané zboží skladem, anebo je dopravci nebude možné předat do 14 dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě). A nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do deseti dnů. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy.

Dopravní podmínky a poštovné

Zásilku je možno doručit Českou poštou.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a jakoukoli zjištěnou závadu neprodleně oznámit přepravci samotnému. Pokud kupující shledá porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, ale i v případech již výše zmíněných, doporučuje se zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem!

Faktura sloužící současně též jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

Záruka

Záruku na zboží poskytuje prodávající v rozsahu obecně platných předpisů, tzn. že platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou manipulací či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelními pohromami, např. úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokážou, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či že došlo k mechanickému poškození zboží.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem.

 

Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ust. § 53, odstavce 7 občanského zákoníku odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14denní lhůty od převzetí zakoupeného zboží.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, tedy i bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, včetně poštovného a balného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Náklady (poštovné) za odeslání vráceného zboží zpět prodejci hradí kupující.

Zrušení objednávky

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy - objednávky nejpozději do 2 dnů od potvrzení objednávky. Pokud kupující objednávku do této doby nestornuje, a přesto zboží odmítne a řádně nepřevezme, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s manipulací a poštovným vynaložené na dopravu zboží tam i zpět.

Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje kupujícího neposkytne prodávající v žádné podobě třetí straně. Data kupujícího budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje kupujícího jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také k provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží, a to včetně dopravních nákladů a případných dalších poplatků, a obchodní podmínky ve znění platném v momentu učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující vázán po dobu stanovenou k dodání zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2017.

Jak nakupovat

Storno objednávky

  • do 2 hodin po jejím potvrzení

Možnosti předání zboží a platba

  • dobírkou Česká pošta 30,- Kč
  • poštovné a balné Česká pošta 129,- Kč
  • poštovné za větší balíky dle ceníku České pošty
  • platba předem na účet  zdarma

Termín dodání

  • ihned po připsání peněz na účet
  • osobní odběr po tel. domluvě (platba předem)

Další informace

  • budete-li mít jiné požadavky, napište je do poznámky ve své  objednávce.
  • při objednání zboží nad 6000 Kč je doprava zdarma.

 

Napište nám, váš názor, připomínky a dotazy nás zajímají.